EL PROJECTE ORIOL

El Projecte Oriol neix el 5 de gener de 2012 com a resposta social a:

1.- Donar una resposta econòmicament viable a persones amb un grau de discapacitat psíquica que precisin d'un suport intermitent o limitat per a les seves AVD (Activitats de la Vida Diària).

2.- Proporcionar una manera de guanyar-se la vida a persones que per la raó que sigui poden prestar el servei que se'ls hi demana.

En sí el Projecte Oriol consisteix en una oferta (cartera) de llars de convivència on puguin conviure-hi 1 o 2 persones amb els titulars de la mateixa a través d'un contracte de convivència que inclou una sèrie de funcions de cuidador. Dites llars es troben supervisades i assistides en matèria d'assistència psiquiàtrica i social pel Gabinet del Dr. Peris.

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE PLACES o EL PROJECTE: 93-125.15.02 - 93-008.31.49 - gabinetperis@gmail.com

martes, 13 de noviembre de 2012

ESQUIZOFRENIA, CHISTELA ESQUIZOFRENIA LA INVENTÓ UN SEÑOR
que parado en un parque vió a dos que se decían uno al otro:
Uno: Lo vés?
Otro: No. Y tú, lo oyes?
Uno: No.
Lo que no sabía el señor es que el primero era sordo y el otro ciego.
JAJAJA!

No hay comentarios:

Publicar un comentario